اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی

مساِئل خرابی و مشکلات سرویس ها

 خدمات مالی و پرداخت

بررسی تمام خدمات و امور مالی و پرداخت ها

 مدیریت

ارسال پیشنهادات و ارتباط با مدیریت گروه ایر سرویس

 تبلیغات

پیامک ، بنر و تمام خدمات تبلیغاتی