ریسلر (نمایندگی هاست) دایرکت ادمین

ریسلر 10 گیگ
26,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 10240 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 100 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان
ریسلر 20 گیگ
31,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 20480 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 100 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان
ریسلر 30 گیگ
36,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 30720 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 100 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان
ریسلر 40 گیگ
41,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 40960 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 200 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان
ریسلر 50 گیگ
46,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 51200 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 200 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان
ریسلر 100 گیگ
51,000/ ماه
4,000 هزینه راه اندازی

فضا ; 102400 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اکانت ایمیل ; 300 عدد
اکانت اف تی پی ; نامحدود
دیتابیس ; نامحدود
دیگر امکانات ; نامحدود
وب سرور ; apache
دیتاسنتر ; هتزنر آنلاین
لوکیشن ; آلمان