هاست سی پنل

هاست نامحدود نقره ای سی پنل
12,000/ ماه
فضای میزبانی نامحدود
ترافیک نامحدود
ایمیل 10عدد
دیتا بیس 5 عدد
دامنه 5 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
50 مگابایت سی پنل رایگان
0/ ماه
فضای میزبانی 50 مگابایت
ترافیک 5000 مگابایت
ایمیل 5 عدد
دیتابیس5 عدد
دامنه 1 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بدونه بکاپ گیری
5000 مگابایت سی پنل
10,500/ ماه
فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 5 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
1000 مگابایت سی پنل
9,000/ ماه
فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 5 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
500 مگابایت سی پنل
6,500/ ماه
فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 2 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
100 مگابایت سی پنل
3,500/ ماه
فضای میزبانی 100 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 2 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه