هاست دانلود

هاست دانلود ایران 10 گیگابایت
14,000/ ماه

فضا ; 10240 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD
هاست دانلود ایران 15 گیگابایت
30,000/ ماه

فضا ; 15360 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD
هاست دانلود ایران 20 گیگابایت
17,000/ ماه

فضا ; 20480 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD
هاست دانلود ایران 30 گیگابایت
22,000/ ماه

فضا ; 30960 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD
هاست دانلود ایران 50 گیگابایت
28,000/ ماه

فضا ; 51200 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD
هاست دانلود ایران 100 گیگابایت
46,000/ ماه

فضا ; 102400 مگابایت
پهنای باند ; نامحدود
اس اس ال رایگان ; دارد
دیتابیس ; نامحدود
دیتاسنتر ; هتزنر
لوکیشن ; ایران
وب سرور ; لایت اسپید
کنترل پنل; سی پنل
نوع هارد ; SSD