هاست دایرکت ادمین

هاست نامحدود طلایی
20,833/ ماه
فضای میزبانی نامحدود
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 5 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت
هاست نامحدود نقرره ای
18,333/ ماه
فضای میزبانی نامحدود
ترافیک نامحدود
ایمیل 1عدد
دیتا بیس 1 عدد
دامنه 2 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت
5 گیگابایت
15,000/ ماه
فضای میزبانی 5120 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 2 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت
1 گیگابایت
11,000/ ماه
فضای میزبانی 1024 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 2 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت
500 مگابایت
6,000/ ماه
فضای میزبانی 512 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 1 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت
100 مگابایت
5,000/ ماه
فضای میزبانی 128 مگابایت
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
دامنه 1 عدد
سرور آلمان
هاست لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه
تحویل پس از پرداخت